Khronos groupがVulkan ガイドとサンプルリポジトリを公開

Khronos groupがGithubにVulkanガイドとサンプルリポジトリを公開しています.

Vulkan Guide
https://github.com/KhronosGroup/Vulkan-Guide

サンプルリポジトリに関しては,blog記事が公開されています.

Vulkan Releases Unified Samples Repository
https://www.khronos.org/blog/vulkan-releases-unified-samples-repository

リポジトリ
https://github.com/khronosGroup/Vulkan-samples